CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang web này được cung cấp bởi Stratagile Pte Ltd (trực tuyến Stratagile). Quyền riêng tư của người dùng trang web của chúng tôi và bảo mật thông tin cá nhân của họ là rất quan trọng đối với chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi và bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách bảo mật này.

Mục đích của chính sách quyền riêng tư này là đưa ra các nguyên tắc chi phối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể có được về bạn. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng này. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc chính sách bảo mật này một cách cẩn thận. Bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh về quyền riêng tư sẽ phải tuân theo chính sách này, thông báo bảo vệ dữ liệu (nếu có) được đưa vào trang web này và các quy định của Luật Singapore. Thỉnh thoảng chúng tôi bảo lưu quyền và có thể thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc chính sách mới trên trang chủ của trang web.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Stratagile sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên công ty, khi nó được tự nguyện gửi cho chúng tôi tại trang web này. Stratagile sẽ chỉ sử dụng thông tin này để tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin của bạn hoặc theo quy định khác trong chính sách này hoặc qua trang web cho bạn trước khi bạn gửi thông tin của mình.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể tham khảo thông tin đó để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cách chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để liên lạc với bạn. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân mà bạn cung cấp tại trang web này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc tuân thủ một thủ tục tố tụng tư pháp hoặc lệnh của tòa án.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÔNG CÁ NHÂN

Tương tự như nhiều tổ chức thương mại, chúng tôi giám sát việc sử dụng trang web này bằng cách thu thập thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt internet bạn sử dụng, các trang bạn truy cập hoặc trang web hướng dẫn bạn đến trang web của chúng tôi. Bạn không thể được xác định từ thông tin này và nó chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả trên trang web này.

SỬ DỤNG COOKIES

Cookies là các tệp nhỏ được gửi đến trình duyệt web của bạn và được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Trang web này sử dụng ‘cookie cookie Phiên – cookie tạm thời vẫn còn trong trình duyệt của bạn cho đến khi bạn rời khỏi trang web. Điều này cho phép bạn mang thông tin trên trang web của chúng tôi mà không cần phải nhập lại; nó cũng cho phép chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập web và cải thiện các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Họ không thể được sử dụng để xác định bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt web của mình để thông báo cho bạn về các yêu cầu vị trí cookie hoặc từ chối hoàn toàn cookie. Bạn có thể xóa các tập tin có chứa cookie; những tập tin này được lưu trữ như một phần của trình duyệt internet của bạn.

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi đã triển khai các công nghệ và chính sách với mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của bạn khỏi sự truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách và sẽ cập nhật các biện pháp này khi thích hợp khi các công nghệ mới có sẵn.

AI CÓ TRÁCH NHIỆM CHO THÔNG TIN CÁ NHÂN THU THẬP TRÊN TRANG WEB NÀY?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của Chime, xin vui lòng viết thư cho vietnam@stratagile.com

CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU THÔNG TIN CỦA BẠN HOẶC LỰA CHỌN THAY ĐỔI

Nếu thông tin cá nhân hoặc sở thích của bạn thay đổi, bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin bạn đã yêu cầu hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ tại vietnam@stratagile.com

Để đọc thêm về chính sách bảo mật, xin vui lòng bấm vào đây